presoner de guerra
| presonera de guerra

presoner
f
m
Dret militar
Dret penal

Soldat agafat a l’enemic.

La seva condició jurídica, expressada en les convencions de la Haia (1907) i en les convencions de Ginebra (1929 i 1949), l’incapacita a ésser subjecte de repressió: hom ha de respectar la vida als presoners i tractar-los amb humanitat; no poden ésser penats en cas d’evasió, sinó solament sancionats; hom pot fer-los treballar, sempre que no sigui en operacions militars. La darrera de les convencions citades declara la nul·litat de les renúncies unilaterals dels bel·ligerants, augmenta les competències de la potència protectora, encarregant-li una intervenció activa d’assistència i de protecció i mana la repatriació immediata dels presoners un cop acabades les hostilitats.