pressió arterial

f
Biologia

Representació esquemàtica de la pressió arterial sistòlia (a dalt) i de la diastòlica (a baix)

© Fototeca.cat

Pressió de la sang que circula dins les artèries; depèn de l’energia contràctil del cor, de l’elasticitat de les parets arterials, de les resistències perifèriques i del volum i de la viscositat sanguinis.

La pressió arterial no és constant, sinó que fluctua entre dos valors: és màxima en el moment de la sístole del ventricle esquerre i mínima a la diàstole ventricular. Les xifres de la pressió arterial són molt variables segons l’edat, el sexe, la constitució, etc. Hom considera com a normals els valors de 105 a 145 mm de Hg per a la pressió màxima o sistòlica i de 60 a 90 mm de Hg per a la mínima o diastòlica. Les xifres superiors o inferiors a aquestes poden ésser considerades com a anormals, i aleshores hom parla d'hipertensió o d'hipotensió, respectivament.