pressió atmosfèrica

f
Física
Meteorologia

La pressió atmosfèrica normal equival a la d’una columna de mercuri de 760 mm d’altura

© Fototeca.cat

Pressió que exerceix l’atmosfera terrestre sobre els cossos que s’hi troben immergits.

L’instrument per a mesurar-la és anomenat baròmetre. Quan al nivell de la mar i a la temperatura de 15°C la pressió atmosfèrica és igual a la que exerceix una columna de mercuri de 760 mm d’altura, és anomenada pressió normal . El valor de la pressió atmosfèrica pot variar molt d’un lloc a l’altre, i és alterat per l’altura i pel pas de pertorbacions atmosfèriques. En meteorologia, la pressió atmosfèrica ha estat expressada en mil·límetres de mercuri o torrs aproximadament fins el 1914, i a partir d’aquesta data en mil·líbars.