pressupost

presupuesto (es), estimate, budget, (en)
m
Economia

Còmput anticipat del que costarà una obra a fer.