Previmer

Sistema operacional francès de predicció oceanogràfica costanera.

Aquest sistema proporciona observacions i prediccions oceanogràfiques a curt termini per a les costes franceses del canal de la Mànega, la costa atlàntica i la mediterrània. En aquest sentit, el sistema Previmer és complementari als serveis i productes proporcionats per Mercator Océan.