Primer Congrés de Jurisconsults Catalans

Assemblea de juristes i advocats del Principat celebrada a Barcelona el 1881 per a tractar dels problemes que afectaven el dret civil català, amenaçat pels propòsits d’unificació jurídica de l’Estat espanyol.

En fou secretari i principal impulsor Valentí Almirall. Hi participaren nombrosos congressistes, dividits en dos grups oposats: un de minoritari, partidari de la unificació del dret civil (amb figures com Manté, Mascaró i Sol i Ortega), i un altre de majoritari i partidari de la conservació del dret civil català, que triomfà, gràcies a la col·laboració de Buxaderes, Bertran i d’Amat, Vallès i Ribot, i Valentí Almirall, entre d’altres.