primordi seminal

rudiment seminal, òvul
m
Botànica

Òrgan que, després de la fecundació, es transforma en la llavor.

Té figura ovoide, és unit a la placenta a través de la calaza i del funicle, consta de fora a dins d’un o dos teguments, de la nucel·la i del sac embrionari, i presenta terminalment una obertura anomenada micròpil.