principi cosmològic

m
Astronomia

Principi segons el qual l’Univers presenta el mateix aspecte des de tots els punts —llevat potser d’algunes irregularitats locals—, de manera que no hi ha llocs ni direccions privilegiades.

És la base d’alguns models cosmològics.