principi d’incertesa

principi d’indeterminació
m
Física

Principi d’incertesa, quan el fotó localitza la partícula, la seva velocitat canvia de forma sobtada (efecte Compton) i el procés de detecció del fotó difós comporta una certa indeterminació

© Fototeca.cat

Principi enunciat per W. Heisenberg.

Segons aquest, a causa del comportament de la natura i deixant de banda les possibles deficiències tècniques dels aparells de mesura, és impossible de mesurar exactament i simultàniament els valors de dues variables canòniques conjugades (tals com posició i quantitat de moviment o energia i temps) d’una partícula. Representant per Δp i Δq les indeterminacions d’una mesura de les variables conjugades p i q, l’expressió matemàtica del principi és donada per la fórmula Δp · Δq ≥ ħ/2 on ħ és la constant de Planck reduïda. El principi d’incertesa és un dels principis fonamentals de la mecànica quàntica.