privadesa

privacitat
f

Confidencialitat de la informació transmesa en un sistema de comunicacions, garantida per tècniques de secretització o bé per emprar xarxes pròpies.