privat

m

El qui té el primer lloc en la gràcia i la confiança prop d’un príncep o d’un alt personatge.