privilegi de l’annona

m
Història

Privilegi atorgat per Ferran II de Catalunya-Aragó, l’any 1511, a la ciutat de Barcelona, en virtut del qual el consell restava autoritzat per a tenir cura del forniment de blat, vitualles i altres coses necessàries per al manteniment dels ciutadans i estatuir les ordinacions més útils i convenients.