procediment d’ofici

m
Dret processal

Obligació que tenen els jutges de prendre la iniciativa en alguns afers civils o criminals.