procés d’Othemer

m
Química

Procediment per a la preparació d’àcid acètic mitjançant la destil·lació azeotròpica de l’àcid pirolignós.

Una vegada eliminat el metanol que aquest conté, hom destil·la el residu a través d’una columna en presència d’acetat de butil, que arrossega l’àcid acètic separant-lo de l’aigua. Actualment aquest procediment ha caigut en desús per la seva escassa rendibilitat.