processament de senyal

m
Electrònica i informàtica

Tractament a què és sotmès un senyal per a aprofitar-ne o eliminar-ne alguna característica.

Pot ésser analògic o bé digital; en aquest darrer cas, les dues operacions bàsiques del processament són la suma i la multiplicació.