processament del llenguatge natural

m
Lingüística i sociolingüística

Branca de la intel·ligència artifical dedicada a l’anàlisi, la comprensió i la generació dels llenguatges que utilitzen normalment els humans per a interacturar amb els ordinadors en contexts escrits i orals.

Es tracta d’ensenyar els ordinadors a comprendre la manera com els éssers humans aprenen i usen el llenguatge mitjançant programes que permetin processar les diferents estructures lingüístiques de la llengua.