Processó i dansa de la mort de Verges

Representació popular de la Passió que se celebra a Verges (Baix Empordà) per Dijous Sant.

Per a la representació hom segueix l’arranjament que en féu, a la segona meitat del segle XVIII, Antoni de Sant Jeroni, bé que amb algunes modificacions posteriors. Consta de dues parts: abans de la processó i durant el seu transcurs. En la primera part s’escenifiquen a la plaça alguns passatges del drama de la passió, com la conversió de la samaritana, la presa de Getsemaní pels jueus i el judici de Jesús per Pilat. Després comença la processó; de primer hi figura Jesús amb els apòstols que reciten parlaments de la Santa Cena. Cap a la fi hi ha una altra figura de Jesús, amb la creu al coll i voltat pels jueus que l’insulten i el fuetegen. El grup es mou rítmicament en una mena de ballet molt rústec. Quan Jesús cau, els jueus ballen al seu entorn, i, en acabat, el despullen de la seva túnica i els soldats se la juguen als daus. En aquesta processó pren part un grup de cinc personatges -dos homes i tres vailets disfressats d’esquelet- que representen la Mort. Un dels homes porta una falç -amb la llegenda (N)EMINI PARCO- i l’altre una bandera negra en la qual hi ha una calavera, al voltant de la qual es llegeix: LO TEMPS ÉS BREU; mentrestant dos dels vailets assenyalen contínuament uns plats amb cendra, i l’altre, un rellotge. El ritme és marcat per un gran tabal, que duu un personatge vestit amb túnica negra i calavera. A cada cop de tabal els personatges salten i fan un quart de volta mentre avancen.

Aquesta dansa, d’un gran interès, és un dels pocs espectacles que conserven el record de la dansa de la mort medieval. De gran tradició hi participa gairebé tot el poble.