Procter and Gamble Company

Grup empresarial nord-americà que té els inicis en una fàbrica de l’estat de Nova Jersey, del 1890.

S'ha dedicat fonamentalment a la indústria dels sabons i detergents, i a l’alimentària, però també al ram de la química, cel·lulosa i pinsos. Té empreses filials a 20 països. A Catalunya, la fàbrica Procter and Gamble de Mataró fabrica detergents i sabons (Ariel, Dash, Camay, etc).