producció integrada

f
Agronomia

Producció integrada

© iStockphoto.com / Imagine Golf

Pas endavant de la lluita integrada que té per objectiu l’obtenció de la millor producció al cost més raonable.

Es basa en l’estudi en conjunt de totes les fases d’un cultiu i de tots els factors de producció. Es va començar a parlar de producció integrada en intentar reduir les aplicacions de productes químics, adobs i pesticides, estudiant millor els calendaris d’aplicació, els fraccionaments, la interrelació amb les feines del sòl i el reg.