producte mixt

m
Matemàtiques

Donats tres vectors, a, b i c, nombre (a, b, c) donat per (a, b, c) = a·(bc), on el signe ∧indica el producte vectorial.

Geomètricament representa el volum del paral·lelepípede determinat pels vectors a, b i c.