profanar

profanar (es), to profane (en)
tr
Religió

Anul·lar o violar el caràcter sagrat (de coses, llocs, persones), ja sia per mitjà de culpes ja sia ritualment.

En aquest darrer significat hom sol parlar de desconsagrar.