programa generador de llistats

RPG (en sigla), Report Program Generator (en)

m
Electrònica i informàtica

Llenguatge d’usuari per a la generació de llistats, introduït per IBM el 1964.

Ha donat lloc al l’RPG III, llenguatge de programació no procedimental d’alt nivell