Programa Home i Biosfera

MaB (sigla)

Programa de la UNESCO que té per finalitat el desenvolupament, en el marc de les ciències naturals i socials, d’una base racional per a la utilització i la salvaguarda dels recursos de la biosfera i per al millorament de les relacions entre l’home i l’ambient tot estudiant no solament l’impacte de l’home en el medi sinó també les repercussions ambientals sobre la població humana.

Promogut el 1970, durant la XVI Conferència General de la UNESCO, té un funcionament molt descentralitzat basat fonamentalment en els comitès MaB de cada estat membre de la UNESCO que n’ha volgut promoure i en els grups de treball que aquests coordinen o als quals donen suport. La participació catalana a les activitats del comitè MaB de l’Estat espanyol ha estat força destacada: incorporació del parc natural del Montseny a la xarxa internacional de reserves de biosfera (1978), Seminari Internacional sobre els Deltes de la Mediterrània (Tortosa, 1980), traducció al català d’una part dels cartells divulgatius ‘L’ecologia en acció’ (1981), estudis integrats de l’Urgellet i el Baridà (1985-87), Seminari sobre el Verd Urbà (Barcelona, 1986), estudis sobre Formentera (1986), etc.