prohom

m

Des del segle XII, membre d’alguns consells municipals catalans, com Perpinyà, Tortosa, etc, anomenat també jurat (denominació que prevalgué per exemple a Barcelona des del segle XIV) o conseller.