projecció cònica

f
Matemàtiques

Cònica amb un pla de projecció.