projecció ortogràfica

f
Cartografia

Tipus de projecció zenital en què el punt des del qual hom projecta és un punt situat a una distància infinita en la direcció perpendicular al pla tangent (antípoda infinit).

Es pot presentar en les tres orientacions (polar, equatorial i obliqua). No és ni conforme ni equivalent. Hom l’empra per a donar un efecte tridimensional als mapes.