projecció transversal de Mercator

UTM, Universal Transversal Mercator, projecció UTM, projecció transversal de Mercator universal

f
Cartografia

Tipus de projecció, obtinguda amb la mateixa transformació de coordenades que la de Mercator, però en la qual el cilindre sobre el qual es projecta és tangent al globus per dos meridians oposats, que formen l’anomenat meridià central de la projecció.

És conforme. En petites zones al voltant del meridià central l’escala és pràcticament constant. Hom empra sovint modificacions d’aquesta projecció. Una d’elles consisteix a utilitzar un cilindre transversal que és secant al globus per dos meridians. Una altra consisteix a projectar un globus el·lipsoidal (en comptes de l’habitual globus esfèric) sobre un cilindre transversal; aquesta és l’anomenada projecció transversal de Mercator universal o projecció UTM, que és molt emprada en cartografia moderna, especialment en la destinada a fins militars.