prometazina

C17H20N2S
f
Farmàcia

Substància de color blanc, inodora i poc estable a l’aire; el seu clorhidrat és soluble en l’aigua.

És coneguda també com a fenergan. És un antihistamínic i un antianafilàctic. Hom l’empra com a antiinflamatori i contra el mareig i vòmits de l’embaràs, la dermatosi i l’al·lèrgia respiratòria.