Prometeu

Prometeu vist des de l’aronau espacial Cassini (2015)

NASA/JPL

Satèl·lit de Saturn.

Fou descobert l’any 1980 per Collins i col·laboradors a partir de fotografies enviades per la sonda Voyager. Orbita a una distància de 139.350 km del centre del planeta i té forma irregular, amb unes dimensions aproximades de 145 x 85 x 62 km.