promulgar

promulgar (es), to promulgate (en)
tr
Dret

Publicar amb les formalitats degudes (una llei, un edicte), perquè siguin guardats i fets guardar.