pronom

pronombre (es)
pronoun (en)
m
Gramàtica

Categoria gramatical de referència variable que representa o substitueix algun nom enunciat abans, explícitament o implícitament, en el context.

Els pronoms representen diverses característiques: constitueixen una sèrie de sistemes morfològics tancats; la majoria prenen morfemes de gènere i nombre, com els noms, i alguns són del gènere neutre; en alguns usos poden neutralitzar l’oposició de gènere en singular; en el discurs poden funcionar indistintament com els substantius, adjectius substantivats, adjectius o adverbis; semànticament, no tenen significat ple, si no és relacionat amb el context. Segons el mode de significació, els pronoms es poden agrupar en: indicadors del camp referencial (personal, possessiu, demostratiu), determinatius (quantitatiu, numeral, indefinit) i relatius (enunciatiu, interrogatiu, exclamatiu).