propaganda

f
Sociologia

propaganda política de la FAI en la Guerra Civil Espanyola

© Fototeca.cat

Mitjans (impresos, dibuixos, cartells, etc) que serveixen per a propagar una cosa.