propietat intel·lectual

f
Dret civil

Conjunt de facultats que la llei concedeix a l’autor d’una obra científica, artística o literària, quant al poder exclusiu de publicar-la, modificar-la, explotar-la econòmicament i disposar-ne de qualsevol forma.

Aquest dret no es generalitzà fins al s XIX i varia segons la legislació de cada estat.