propulsant

m
Astronàutica

Matèria destinada a ésser ejectada en forma de doll per aconseguir una força de reacció.

En el cas d’un coet, aquesta matèria ha d’ésser continguda a bord del giny. El propulsant pot ésser inert o reactiu. En el primer cas, requereix una font d’energia per a accelerar-lo i llançar-lo a la velocitat més gran possible (coet nuclear, iònic, col·loidal, etc.). En el cas d’ésser reactiu, l’energia és obtinguda de la seva descomposició o reacció, normalment química, i en aquest cas el doll és constituït pels productes de reacció o combustió del propulsant.

Els propulsants reactius químics són anomenats propergols. També són possibles les solucions mixtes, encara en fase experimental, per a aplicacions molt concretes.