prosobranquis

m
pl
Malacologia

Subclasse de mol·luscs gastròpodes constituïda pels cargols marins més comuns.

Els prosobranquis, el nom dels quals deriva de la posició anterior, primitiva, de la brànquia (en contraposició als opistobranquis, que la tenen en posició posterior), solen caracteritzar-se per la presència d’una conquilla, generalment enrotllada en espiral i amb un opercle. Els connectius nerviosos entre els ganglis pleurals i parietals són encreuats (estreptonèuria), a causa de la torsió del sac visceral. La ràdula, estructura còrnia utilitzada per a brostejar o, degudament modificada, com a òrgan d’atac, és molt important a l’hora de definir els diferents grups. Gairebé tots els prosobranquis són gonocòrics i la majoria són marins, litorals i bentònics. Algunes espècies són d’interès comercial, per la carn o bé per altres motius (nacre, púrpura, etc), i d’altres són perilloses per a l’home (ballarugues tropicals).