prostatitis

f

Inflamació aguda o crònica de la pròstata.