proteïnosi alveolar

f
Patologia humana

Pneumopatia crònica rara, d’etiologia desconeguda, caracteritzada pel dipòsit en els alvèols d’un material de tipus proteic PAS-positiu.

Clínicament, el quadre té una simptomatologia molt variable, pot fins i tot ésser asimptomàtic, presentar símptomes mínims o d’altres o bé arribar a una insuficiència respiratòria greu. De vegades, s’acompanya d’infeccions sobreafegides.