protocol d’aplicació sense fils

protocol d’aplicació sense fil
WAP (sigla)
protocolo de aplicación inalámbrica (es)
wireless application protocol (en)
m
Electrònica i informàtica

Protocol de telefonia mòbil anterior a la tercera generació, que aprofita l’estructura de misssatges curts (SMS, Short Message Service) per a transmetre dades de forma molt elemental i, principalment, internet a baixa velocitat.

Utilitza el sistema de codificació del llenguatge WML.