protocol d’oficina de correus

m
Electrònica i informàtica

Protocol de nivell d’aplicació (en els models de referència OSI i d’internet) definit al RFC 1939 l’any 1996, que permet recuperar o consultar de forma remota els correus electrònics emmagatzemats en bústies de correu d’un servidor de correu.