protoplasma

protoplasma (es), protoplasm (en)
m
Biologia

Contingut plasmàtic cel·lular format per un sistema col·loidal heterogeni constituït per un reticle de filaments, membranes, microsomes, etc, de natura proteica o lipídica, dispersos en un medi aquós.

Té una gran activitat metabòlica. Pot canviar d’aspecte físic, sobretot per deshidratació i coagulació. En la majoria de cèl·lules animals i vegetals es diferencia en citoplasma i nucli. El protoplasma és equivalent a un protoplast, però sense els vacúols ni els materials ingerits. Per alguns autors és sinònim de citoplasma.