protoplast

m
Biologia

Part de la cèl·lula metabòlicament activa, constituïda pel seu contingut plasmàtic total, amb les inclusions.

És considerada com a unitat biològica fonamental, separadament de la paret cel·lular.