prova del quocient

criteri de D’Alembert

f
Matemàtiques

Prova que verifica  que una sèrie de termes positius convergeix o divergeix segons si el valor del límit del quocient del terme n-èsim i el (n - 1)-èsim és més petit o més gran que 1.