prova khi quadrat de Pearson

f
Matemàtiques

Prova khi quadrat que mesura la distància entre una distribució de freqüències observada i una altra de predita amb un model estadístic determinat.

És la prova khi quadrat més utilitzada.