providència

providencia (es), measure, providence, (en)
f

Mesura presa per endavant en vista d’una necessitat futura o possible.