Pseudo-Longí

Nom amb què és conegut l’autor del tractat filosòfic Del sublim, falsament atribuït a Cassi Longí.

Sembla haver estat un mestre de retòrica d’origen grec, i el seu propòsit principal sembla que és de prendre partit en la disputa entre les dues concepcions de la retòrica: la que en feia una ciència i la que la considerava com un art i, per això mateix, com una activitat creadora; l’autor es decanta per aquesta segona concepció.