pseudociència

f
Filosofia

Teoria sobre el món natural, sovint d’aparença científica, que no es fonamenta en el mètode científic.