psicodrama

psicodrama (es), psychodrama (en)
m
Psicologia

Tècnica psicoteràpica, popularitzada per J.Moreno, consistent en la representació dramàtica improvisada per part del pacient dels papers suggerits o no pel director del joc.

Davant un públic, format sovint per altres malalts (psicoteràpia de grup), hom rep la consigna d’actuar, per exemple, d’acord amb la manera com creu que el veuen els altres (els seus fills, els seus subordinats, etc). Segons el psicodrama, la representació psicodramàtica d’un paper aporta la comprensió del veritable paper social que hom fa i serveix per a una millor adaptació de l’individu en el grup.