psicologia positiva

f
Psicologia

Corrent de la psicologia que des del final del s. XX se centra en el desenvolupament saludable de les persones estudiant-ne aspectes com la fortalesa, les virtuts o les capacitats.

Fonamentalment s’interessa per promoure les emocions positives: la seguretat, l’esperança i la confiança, davant la preocupació tradicional pels trastorns i les dificultats.