psicopatologia

psicopatología (es), psychopathology (en)
f
Psicologia

Branca de la psicologia que pren l’objecte del seu estudi de la psiquiatria i que resta situada al bell mig de la medicina i la filosofia, caracteritzable per l’intent d’elaborar una teoria del coneixement del fet psiquiàtric a partir de l’observació dels fenòmens patològics del psiquisme.

La recerca en psicopatologia assenyala la importància dels factors culturals, els quals afectarien les eines d’avaluació, els models conceptuals, la interacció entre terapeutes i pacients i la definició i interpretació dels símptomes. No obstant això, la cultura actua conjuntament amb altres factors, com la classe social, la pobresa o la marginalitat, cosa que fa necessària una aproximació multidisciplinària.