psitacosi

f
Patologia humana

Malaltia infecciosa transmesa a l’home per papagais, lloros, periquitos, cotorres i d’altres ocells que en són afectats.

És causada per Chlamydia psittaci, bacteri especialitzat que és sensible als antibiòtics. Es caracteritza per símptomes generals, febre i pneumonitis (pneumònia atípica).